Ortaklık Yapısı

ORTAĞIN ADI SOYADI

HİSSE ORANI

SERMAYE MİKTARI (TL)

İBRAHİM GÖK

% 100

5.000.000,00